Falk Media – Annons och Bilaga till Sveriges Tidningar

Med Falk Media når ni de viktigaste beslutsfattarna i Sverige. Annons eller bilaga till totalt 57.000 inflytelserika personer inom näringsliv och akademi.